Avaleht » Huvitavat lugemist » Kasulikud lingid

Kasulikud lingid

Lastekaitse Liit Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Perekeskus Sina ja Mina - Kodulehekülg teadvustab tervete peresuhete olulisust ning propageerib tõhusaid kasvatuspraktikaid. Võimalik kasutada e-nõustamise teenust, kus saab arutada probleeme ning küsida nõu. Lisaks leiab laiakülgset infot erinevate teemade kohta (näiteks lapse arengu ABC, nõuanded laste aitamiseks jpt).

Enesetunne.ee  - Lehelt leiab informatsiooni nii lapsevanem, spetsialist kui ka laps/noor. Koduleheküljel on informatsiooni noortega seonduvate probleemide (näiteks ärevushäire, kiusamine) lahenduste kohta. Abistav informatsioon ka lapsevanemluse kohta. Samuti on teateid erinevate ürituste ning ettevõtmiste kohta. Ühtlasi on võimalik küsida abi ka kogemusnõustajalt.

Peaasi.ee - Peaasi on lehekülg, millelt on võimalik saada informatsiooni ning abi paljude teemade (näiteks ärevushäired, depressioon, lein) kohta. Samuti leiab sealt erinevaid nippe näiteks konfliktide lahendamiseks ning eneseabiks. Koduleheküljelt leiab veel ka huvitava lahenduse aju treenimiseks. Samuti on võimalus küsida abi nõustajalt. Peaasi.ee korraldab koolitusi, seminare ja töötube vaimse tervise teadlikkuse kasvatamiseks. Käsitletavad teemad puudutavad nii vaimse tervise hoidmist ja edendamist kui psüühikahäireid, ennetamist ja varast märkamist.

Konverents "Kiusamisvaba elutee algab meist" - 14. aprillil 2016 toimus Swissotellis Lastekaitse Liidu suurprojekti "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" rahvusvaheline konverents „Kiusamisvaba elutee algab meist!“. Konverentsiga tähistati projekti "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" ühe etapi lõppu ning seati sihid eesseisvateks aastateks. Oma kogemustest ja tulevikunägemustest seoses kiusamist ennetava metoodikaga „Kiusamisest vabaks!“ kõnelesid partnerid, väliskülalised ja teised metoodika erksad sädeinimesed. Ühtlasi avaldatati konverentsil esmakordselt metoodika uuringutulemused, mis on oluliseks lähtepunktiks edasiste tegevuste kavandamisel. Konverentsi alalehelt leiab ettekanded, konverentsi ülekande kui ka Märka Last ajakirja erinumbri.