Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Lilla karu taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Kuupäev

2015. aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" võrgustikutöö koordinaator Kadi Hainas kirjutab aprillikuu Märka Lapse "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" erinumbris sellest, mida väärtustavad projekti juures erinevate lasteaedade esindajad. 

Taani metoodikaga Eestis edasi

Kuupäev

“Kiusamisest vabaks!” metoodika on Eestisse jõudnud Taanist, kus kasutatakse seda juba igas kolmandas lasteaias ning igas neljandas koolis. Uurisime meie Taani koostööpartnerilt Lone Bak Kirk’ilt Mary Fondist, kuidas tema arvates eestlastel metoodikaga läheb ning missugused on Taanlaste plaanid lähitulevikuks.

Kiusamisest vaba lasteaed. Eesti uuringute tulemused

Kuupäev

Õpetajate Lehes ilmunud kokkuvõttev artikkel uuringute tulemusest "Kiusamisest vabaks! metoodika rakendamisel lasteaias. Artikli autoriks on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent Tiia Õun. 

"Kiusamisest vabaks!" metoodika Eesti uuringud ja Taani raportite kokkuvõtted

Kuupäev

Järgnevas artiklis on välja toodud "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti olulisus nii taanlaste kui ka eestlaste kogemuse põhjal. Projekti probleemistik Käesoleva projekti üldeesmärgiks on ennetada kiusamist lasteaedades ja algklassides. Kuigi kiusamist on üsna palju uuritud vanemate laste puhul, on eelkooliealised ja noorema kooliastme lapsed nendest uuringutest suhteliselt kõrvale jäänud. Viimastel aastatel on seda lünka pisut täitnud mõningad magistritööd.