Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Sõber Karu pidu Pallipõnni lasteaias

Sõber Karu pidu Pallipõnni lasteaias

Kuupäev

13. oktoobril toimus Tallinna Pallipõnni lasteaias Sõber Karu pidu. Sõber Karu on meie lasteaias olnud juba kuus aastat.Tehes projekti algusaastatel ettepanku muusikatunnis sõbrale massaaži teha, tuli alati veenda mõnda last laskma teda puutuda või julgustada puudutama kedagi teist.

Kogemuspäev „Kiusamisest vabaks!“ Tartu Variku Koolis

Kuupäev

Vahetult enne sõbrapäeva koguneti „Kiusamisest vabaks!“ metoodikakeskuste Tartu Lasteaed Naerumaa ja Tartu Variku Kooli algatusel kogemuspäevale. Esmakordselt Eestis said Tartu Variku Koolis kokku nii linna kui maakonna lasteaedade ja koolide esindajad, et kuulda teiste kogemusi, jagada muljeid „Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutamisest, saada tuge, särtsu ja värskeid mõtteid ning samuti julgustada neid, kes programmiga veel ühinenud ei ole.

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kuupäev

Lasteaed on mitmetasandiline võrgustik, kus lapse väärtushinnanguid kujundab kogu lasteaia personal, kuid sellest olulisemal kohal on kodu. Kui me ei õpeta lapsele konkreetset teadmist või oskust, oleme meie, täiskasvanud, olenemata ametist, vanusest, soost jne oma eeskujuga hoiakute võtmeisikuteks. Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor Ene Tigas kirjutab järgnevas artiklis küsimustest, millele tuli enne "Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutusele võtmist enda sees vastused leida.