• 10. detsember 2013

“Kiusamisest vabaks!” metoodika Eesti uuringud ja Taani raportite kokkuvõtted

Järgnevas artiklis on välja toodud “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” projekti olulisus nii taanlaste kui ka eestlaste kogemuse põhjal.  Projekti probleemistik Projekti probleemistik Käesoleva projekti üldeesmärgiks on ennetada kiusamist lasteaedades ja algklassides. Kuigi kiusamist on üsna palju uuritud vanemate laste puhul (näit. K. Kõiv 1999, 2000, 2003, 2006), on eelkooliealised ja noorema kooliastme lapsed nendest […]

  • 9. detsember 2013

VIDEO! Kiusamisest ja “Kiusamisest vabaks!” metoodikast rahvusvahelisel taustal (inglise keeles)

Hey! … Stop the bullying! Bullying among young people is nothing new. But there is now increasing talk of the need to raise awareness about the devastating impact on people’s lives and to find effective methods to tackle bullying and prevent it. Most countries have some kind of initiative to address the problem; some even […]

  • 4. mai 2013

Kaheksa kuud karudega. Taebla lasteaia õpetajate kogemused

Taebla lasteaia õpetajad Aivi Paju ja Marje Mäemets kirjutavad Õpetajate Lehes oma tähelepanekutest peale kaheksat kuud “Kiusamisest vabaks” metoodika kasutamist.  Taebla lasteaia Lepatriinude rühm alustas „Kiusamisest vaba lasteaia” metoodikaga septembris. Nüüd, kui möödas on kaheksa kuud, oleme märganud selle metoodika tugevaid, kuid ka nõrku külgi – nõrgad küljed on need, mis meie rühmas lihtsalt ei […]

  • 4. aprill 2013

Kui lasteaeda tulid lillad karud…

Lillad karud tulid meie Pargi lasteaeda aasta tagasi, olles osalised kiusamisvastases ennetustegevuses. Aastaga on lapsed muutunud hoolivamaks ja tahavad teisi aidata, nad on aktiivsed arutlejad ja lahenduste pakkujad. Karudel on tähtis koht Taani metoodikal põhineval projektil “Kiusamisest vaba lasteaed”, milles osalevad 3–8-aastased lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Tegemist on kiusamisvastase ennetustegevusega lasteaias. […]