Avaleht » Lapsevanemate roll "Kiusamisest vabaks!" metoodika juures

Lapsevanemate roll "Kiusamisest vabaks!" metoodika juures

"Kiusamisest vabaks!" metoodikal on kolm peamist osapoolt, kelle omavaheline aktiivne koostöö on selle tõhusaks toimimiseks väga oluline:
 
  • Lastega töötavad professionaalid (kogu lasteaia või kooli personal), keda innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lapsed, keda innustatakse aktiivsemaks muutuma. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest. 
  • Lastevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.

Seega on oluline, et lastega töötavad spetsialistid kaasaksid metoodilistesse tegevustesse ka vanemaid ning arutaksid üheskoos läbi metoodika eesmärgid. Samuti on oluline lastevanemate enda valmisolek spetsialistilt saadavat infot vastu võtta, kaasa mõtelda ja tegevustes osaleda. 

Üheks kaasamise viisiks on  lastevanematele suunatud infovoldikutel olevate nõuannete üle arutlemine ja lasterühma puudutavate käitumismustrites ja tegevustes kokku leppimine.