Avaleht » Lastevanemate roll "Kiusamisest vabaks!" metoodika juures

Lastevanemate roll "Kiusamisest vabaks!" metoodika juures

"Kiusamisest vabaks!" metoodikal on kolm peamist osapoolt, kelle omavaheline aktiivne koostöö on selle tõhusaks toimimiseks väga oluline:
 
  • Lastega töötavad professionaalid (kogu lasteaia või kooli personal), keda innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lapsed, keda innustatakse aktiivsemaks muutuma. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest. 
  • Lastevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.

Seega on oluline, et lastega töötavad spetsialistid kaasaksid metoodilistesse tegevustesse ka vanemaid ning arutaksid üheskoos läbi metoodika eesmärgid. Samuti on oluline lastevanemate enda valmisolek spetsialistilt saadavat infot vastu võtta, kaasa mõtelda ja tegevustes osaleda. 

Üheks kaasamise viisiks on  lastevanematele suunatud infovoldikutel olevate nõuannete üle arutlemine ja lasterühma puudutavate käitumismustrites ja tegevustes kokku leppimine.

Viis nõuannet lastevanematele

1. Julgusta last kutsuma mängima erinevaid lapsi. Teie laps saab hea kogemuse, kui tal on palju mänguelamusi erinevate lastega. Samas tagab see, et kõiki lapsi kutsutakse mängu ning neile tagatakse koht lasterühmas. 

2. Ärge rääkige halvasti teistest lastest ega nende vanematest. Ebameeldivad sõnad lasteaia-. või koolikaaslaste aadressil arendavad kergesti vastumeelsuseks teatud kaaslaste suhtes. Julgusta last olema hoopis heatahtlik ja kõigile avatud. Kas sa tead lapse kõigi rühma- või klassikaaslaste nimesid? kas sa ütled "tere" kõikidele lastele, kui sa viid ja tood oma last?

3. Looge sünnipäevade pidamise hea tava. Sünnipäevad on lastele väga tähtsad. Seda nii sünnipäevalapsele kui ka tema külalistele. Lapsele teeb haiget, kui teda ei ole sünnipäevale kutsutud. Samuti teeb haiget, kui sünnipäevale ei tule ühtegi külalist. Arutage sünnipäevade pidamise võimalusi järgmisel lastevanemate koosolekul.

4. Julgustage last toetama ja kaitsma kaaslasi, kes ei suuda ennast ise kaitsta. Lapsed, kes on jäänud lasterühmast välja, vajavad kaaslase abikätt ja kutset. Lapsed, kes oskavad teisi aidata, lohutada ja kaitsta, kasvavad ise seesmiselt ja väliselt.

5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest. Lastevanemate koosolekul on raske püsti tõusta ja rääkida, et minu laps tunneb end lasteaias või koolis halvasti ning tal on vaja mängukaaslasi ja sõpru. Seda on kergem teha, kui teised vanemad on positiivsed ja kuulavad sind.