Avaleht » Uuringu- ja teadustegevus

Uuringuraportid

"Kiusamisest vabaks!" pilootetapi tulemusuuringu lõppraport

"Kiusamisest vabaks!“ pilootetapi tulemusuuring koosnes kahest etapist: 1) õpetajate hinnangud kiusamise problemaatikale enne „Kiusamisest vabaks!“ koolitusi ja 2) õpetajate nägemus kiusamise problemaatikast ja toimunud muutustest peale 6-kuulist „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamist.

Vaata uuringu lõppraportit siit!