Avaleht » Uudised

Uudised

Eesti Noorsootöö keskus edastab head soovid "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projektile

Kuupäev

25. aprillil toimus Lastekaitse Liidu üldkogu. Selle eel andis oma head soovid edasi ka Eesti Noorsootöö Keskus. Eesti Noorsootöö Keskus kinnitas, et Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ toel Lastekaitse Liidu poolt ellu viidav üleriigiline projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ aitab muuta Eesti lasteasutusi kiusamisvabaks ning et koostöö Lastekaitse Liiduga kulgeb ladusalt ja tõhusalt. 

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aasta esimese kvartali tegemised

Kuupäev

Selle aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. Selleks on toimunud arvukalt koolitusi nii lasteaedadele kui ka koolidele, samuti teabepäevi, kus saavad pedagoogid omavahel kogemusi vahetada.

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ laieneb Harjumaa ja Raplamaa koolidesse

Kuupäev

18. ja 19. märtsil toimub Tallinnas Õpetajate Maja saalis Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ uute Harjumaa ja Raplamaa „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liituvate koolide koolitus. Selle tulemusena võetakse metoodika kasutusele kahe maakonna peale kokku kümnes koolis.