Avaleht » Uudised

Uudised

Kutse liituma programmiga "Kiusamisest vabaks!"

Kuupäev

Hea lasteaed ja kool!

Pöördume Teie poole sooviga selgitada välja Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“ 2019/20 õppeaastast liituvad lasteaiad ja varem liitunud lasteaedade uued rühmad ning koolid ja varem liitunud koolide uued õpetajad.

Tänaseks on Taani päritolu ennetava programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud üle Eesti 474 lasteaeda ja 143 kooli. „Kiusamisest vabaks!“ on mõeldud  lasteaedades ja koolides põhiväärtuste - sallivus, austus, hoolivus ja julgus - kujundamisele laste omavahelistes suhetes. Programm toetab lasteaia igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi ning koolis väärtuskasvatuse alast lõimitud õppetööd. Uuringud näitavad, et lapse käitumiskultuuri toetava programmi rakendamine mõjutab õpetajate, lastevanemate ja laste endi arusaamu ning suhtumist kiusamiskäitumisse. Mida varem, mida süsteemsemalt ja järjepidevamalt laste vaheliste heade suhete teadliku kujundamisega alustada, seda paremini kinnistuvad lastes oskused, mille abil elus hästi toime tulla.

Lastekaitse Liidu programmiga “Kiusamisest vabaks!“  on ka saabuval õppeaastal võimalik liituda uutel huvilistel.

Programmiga 2019. aastal liitujaid ootab kahepäevane põhikoolitus, millele järgneb 2020. aasta esimesel poolaastal ühepäevane jätkukoolitus. Koolitusel osalejad saavad programmiga toimetamiseks vajalikud teadmised ja vahendid. Koolituspäevad on osalejatele tasuta, tasuda tuleb metoodiliste materjalide eest Ootame lasteaedadelt ja koolidelt tagasisidet „Kiusamisest vabaks!“ liitumiseks 08. veebruariks aadressile viive.rull@lastekaitseliit.ee. Kõik küsimused programmi ja sellega liitumise kohta on teretulnud!