Главная » Разминка для мозгов

Разминка для мозгов

Рабочий лист "Друг"

Рабочий лист "Друг"

Найди в клетках слова, характеризующие друга и раскрась эти клетки с свой любимый цвет.

Загадга Друга Медвежонка (на эстонском языке)

Загадга Друга Медвежонка (на эстонском языке)

Ajakirjas Ripsik ilmunud Sõber Karu mõistatust on võimalik lahendada kõrvalolevale pildile klikkides. Sõber Karul on sõber Maleratsu, kes peitsid üheskoos malelauale 11 lasteraamatu ja muinasjutu pealkirja. Leia need maleratsu käike tehes üles! Iga pealkiri algab punaste tähtedega ruudust ja lõpeb roheliste tähtedega ruudus. Üks raamat on juba üles leitud. Samuti on ette antud pealkirjade algus- ja lõpusilbid. Neljast kasutamata silbist saad kokku lugeda veel ühe lasteraamatu pealkirja. See ongi ristsõna vastus.