Avaleht » Mis on "Kiusamisest vabaks!" programm?

Mis on "Kiusamisest vabaks!" programm?

„Kiusamisest vabaks!“ keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegruppides nii lasteaias kui koolis.
Programm pärineb Taanist ja on kasutusel lisaks Taanile ja Eestile veel ka Fääri saartel, Gröönimaal ja Islandil. "Kiusamisest vabaks!" lähtub põhimõttest, et me kõik ei saa olla omavahel parimad sõbrad, kuid me kõik saame olla üksteisele headeks kaaslasteks ja seda heaks kaaslaseks olemist on võimalik õppida ja õpetada. Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu, kelle abil õpitakse tunnustama ennast ja kaaslast, ennetama ja ka lahendama konfliktsituatsioone. Sõber Karu toetab ühtlasi laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.

"Kiusamisest vabaks!" on Eestis MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel lasteaedades kasutusel alates 2010. aastast ja koolides 2013. aastast. 2018. aasta novembrikuuks on selle kasutamise õigus 474 lasteaial ja 143 üldhariduskoolil. Iga liitunud lasteaia- ja koolimeeskond läbib enne programmi kasutama asumist põhjaliku koolituse, mille käigus saavad nad rühmades ja klassides kasutamiseks ka metoodilised vahendid. Koolitus koosneb kahepäevasest põhikoolitusest ja sellele umbes poole aasta möödudes toimuvast jätkukoolitusepäevast.

"Kiusamisest vabaks!" programmi kohaselt baseerub ennetustöö neljal põhiväärtusel, milleks on sallivus, hoolivus, julgus ja austus. Programmi kasutamiseks on loodud on tugev ja toetav võrgustik maakonna haridusspetsialistidest ning üle Eesti asuvatest mudellasteaedadest ja -koolidest, kes kaasavad mh piirkondlike teabepäevade kaudu tervet kogukonda.

Lapsevanemal soovitame igapäevaste ühiste tegevuste käigus uurida lapselt ka Sõber Karu kohta - kuulata, missuguseid tegevusi on laps Sõber Karuga ühiselt ette võtnud ning millised on lapse mõtted ja tunded. Sõber Karu kaudu saab lapsega arutada ka lapse rõõme ja muresid.

"Kiusamisest vabaks!" koduleheküljelt leiab programmiga seotud infot eesti ja vene keeles nii lastega töötav spetsialist, lapsevanem kui ka laps ise.

Sallivust, hoolivust, julgust ja austust soovides
Sõber Karu ja tema head kaaslased

Vaata "Kiusamisest vabaks!" lasteaedadele tutvustavat videot siit:

Vaata "Kiusamisest vabaks!" metoodikat koolidele tutvustavat videot siit: