Avaleht » Metoodika igapäevaelus » Piirkondlikud teabepäevad

Teabepäevade ja koolituste esitlused

Hea õpetaja!

Siia lehele lisatud ettekanded pärinevad nii "Kiusamisest vabaks!" kohalikelt teabepäevadelt kui ka jätkukoolitustelt.  Kui ka sinul on ettekanne, mida sooviksid teistega jagada, siis edasta see kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee.

Enne saatmist veendu, et ettekanne sisaldab järgnevat infot:

1) autori(te) nime(sid)
2) lasteaia/kooli nime
3)  rühma nime
4) kui kaua on rühmas "Kiusamisest vabaks!" metoodikat rakendatud

Pärnu Lasteaed Trall Ripsiku rühma esitlus

Kuupäev

Pärnu Lasteaed TrallRipsikurühma õpetajad ViivikaKodasma ja Evelin Peetrisoo leiavad, et Sõber Karu abil räägivad lapsed oma tunnetest ja emotsioonidest. Vestlusest võtab osa ka laps, kes tavaliselt ei räägi. Vaata esitlust!

Vastse-Kuuste Kooli esitlus

Kuupäev

Vastse-Kuuste kool näeb "Kiusamisest vabaks!" metoodikas muu hulgas ka võimalust tihedamaks  koostööks õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel. 

Vana-Vigala Lasteaia esitlus

Kuupäev

Vana-Vigala Lasteaed lõimib "Kiusamisest vabaks!" metoodika oma igapäevategevustesse. Vaata esitlust!