Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Taani metoodikaga Eestis edasi

Kuupäev

“Kiusamisest vabaks!” metoodika on Eestisse jõudnud Taanist, kus kasutatakse seda juba igas kolmandas lasteaias ning igas neljandas koolis. Uurisime meie Taani koostööpartnerilt Lone Bak Kirk’ilt Mary Fondist, kuidas tema arvates eestlastel metoodikaga läheb ning missugused on Taanlaste plaanid lähitulevikuks.

Kiusamisest vaba lasteaed. Eesti uuringute tulemused

Kuupäev

Õpetajate Lehes ilmunud kokkuvõttev artikkel uuringute tulemusest "Kiusamisest vabaks! metoodika rakendamisel lasteaias. Artikli autoriks on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent Tiia Õun. 

"Kiusamisest vabaks!" metoodika Eesti uuringud ja Taani raportite kokkuvõtted

Kuupäev

Järgnevas artiklis on välja toodud "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti olulisus nii taanlaste kui ka eestlaste kogemuse põhjal. Projekti probleemistik Käesoleva projekti üldeesmärgiks on ennetada kiusamist lasteaedades ja algklassides. Kuigi kiusamist on üsna palju uuritud vanemate laste puhul, on eelkooliealised ja noorema kooliastme lapsed nendest uuringutest suhteliselt kõrvale jäänud. Viimastel aastatel on seda lünka pisut täitnud mõningad magistritööd.