Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Kuupäev

Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson kirjutab ministeeriumi ja "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti koostööst.

Tallinna Ülikooli koostöö Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“

Tallinna Ülikooli koostöö Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“

Kuupäev

Tallinna Ülikool on olnud Lastekaitse Liidu pikaajaline koostööpartner. Kui „Kiusamisest vabaks!“ metoodika Eestis käivitus, loodi Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi õppekavasse valikaine “Sotsiaaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteaias”, mis on aastate jooksul olnud üliõpilaste seas väga populaarne. Sellest õppeaastast on aine ülikooli õppekavas juba kohustuslik. Tallinna Ülikooli lektor Kerstin Kööp kirjutab "Kiusamisest vabaks!" metoodika ja Tallinna Ülikooli koostööst lähemalt. 

Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema

Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema

Kuupäev

Oled sattunud laste konflikti keskele. Kuidas käitud: kas a) ignoreerid lapsi, b) saadad nad laiali ega tunne huvi, kes alustas ja miks, c) määrad kõigile karistuse või d) püüad lastega koos arutada, millest tüli alguse sai? Tiia Kõnnussaar Tartu Ülikooli eetikakeskusest kirjutab "Õpetajate väärtuste mängust" ja sellega koos käivast koolitusest, mida Tartu Ülikooli eetikakeskus "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" liikumisega ühinenud koolides läbi viib.

Laste osalus ja noorte kaasamine koolis

Kuupäev

1. juuni - 15. oktoober 2015 viis Lastekaitse Liit läbi  uuringu, mille foookuses on  koolikeskkond, millega lapsed ja noored igapäevaselt kokku puutuvad. Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis” eesmärgiks oli laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus välja selgitada, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid.

Lilla karu taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Kuupäev

2015. aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" võrgustikutöö koordinaator Kadi Hainas kirjutab aprillikuu Märka Lapse "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" erinumbris sellest, mida väärtustavad projekti juures erinevate lasteaedade esindajad.