Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kuupäev

Lasteaed on mitmetasandiline võrgustik, kus lapse väärtushinnanguid kujundab kogu lasteaia personal, kuid sellest olulisemal kohal on kodu. Kui me ei õpeta lapsele konkreetset teadmist või oskust, oleme meie, täiskasvanud, olenemata ametist, vanusest, soost jne oma eeskujuga hoiakute võtmeisikuteks. Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor Ene Tigas kirjutab järgnevas artiklis küsimustest, millele tuli enne "Kiusamisest vabaks!" metoodika kasutusele võtmist enda sees vastused leida. 

Kuidas kaasata "Kiusamisest vabaks!" metoodikasse terve koolipere?

Kuidas kaasata "Kiusamisest vabaks!" metoodikasse terve koolipere?

Kuupäev

Kalamaja Põhikooli sotsiaalpedagoog Margarita Remnjova kirjutas Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last detsembrinumbris sellest, kuidas on kogu koolipere kaasatud "Kisamisest vabaks!" metoodika erinevatesse tegevustesse. Loe lähemalt, missugused eeldused annab "Kiusamisest vabaks!" terve kooli heaolu parandamiseks ning kuidas teadmisi ka vanemate õpilasteni viia. 

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Kuupäev

Kui Sven Ersling, praegune Tallinna Lasteaed Kaseke hoolekogu esimees, kolm aastat tagasi hoolekogu liikmeks valiti, sai ta mõne koosoleku ning vastuseta jäänud küsimuse järel aru – hoolekogu töökorraldus ei saa endisel kujul jätkuda. „Iga kord, kui keegi midagi sisulist küsis, ei tulnud sellele vastust ning suhtuminegi oli tõrjuv,“ kirjeldab Ersling sisulist teadmatust, mis valitses nii temas endis kui ka teistes hoolekogu liikmetes. 

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Kuupäev

 „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringute eesmärgiks on saada tõenduspõhist tagasisidet  metoodika väärtusest ja rakendatavusest koolides ning lasteaedades. Seejuures keskendutakse nii rahulolule koolitustega kui meetodi rakendamisele ja selle mõjule õpetajate, laste ning lapsevanemate vaatenurgast. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" uuringute hindamis- ja monitooringurühma juht ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts kirjutab "Kiusamisest vabaks!" metoodika tulemusuuringute olulisusest. 

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Kuupäev

Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson kirjutab ministeeriumi ja "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti koostööst.

Tallinna Ülikooli koostöö Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“

Tallinna Ülikooli koostöö Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“

Kuupäev

Tallinna Ülikool on olnud Lastekaitse Liidu pikaajaline koostööpartner. Kui „Kiusamisest vabaks!“ metoodika Eestis käivitus, loodi Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi õppekavasse valikaine “Sotsiaaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteaias”, mis on aastate jooksul olnud üliõpilaste seas väga populaarne. Sellest õppeaastast on aine ülikooli õppekavas juba kohustuslik. Tallinna Ülikooli lektor Kerstin Kööp kirjutab "Kiusamisest vabaks!" metoodika ja Tallinna Ülikooli koostööst lähemalt.