Avaleht » Huvitavat lugemist » Märka Last erinumbrid

Märka Last erinumbrid

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber september 2017

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber september 2017

Kuupäev

Selles numbris: 

„Kiusamisest vabaks!“ Taanis: ühtse koosluse loomine algab varakult

Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ värskeim liige on Tallinna Inglise Kolledž

„Kiusamisest vabaks!“ lasteaias õpetaja ja lapsevanema silmade läbi

Koostöö „Kiusamisest vabaks!“ raamidest välja

Värskete koolilaste väärtushinnangute kujundamine kuulamisülesannete kaudu

Ja palju muud huvitavat lugemist. Vaata ajakiri.lastekaitseliit.ee

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber aprill 2017

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber aprill 2017

Kuupäev

Selles numbris: 

Õpetaja ja lapsed, kes hingavad sõber karuga samas rütmis

Vanemate mõju lapse sõprussuhetele"Kiusamisest vabaks!" olulisus ja mõju koolile

Täiendkoolitus metoodika rakendamise toetuseks

Lasteaedade ja koolide paremad praktikad pildis ja sõnas

Ja palju muud huvitavat lugemist. Vaata ajakiri.lastekaitseliit.ee

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber september 2016

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber september 2016

Kuupäev

Selles numbris:

“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” programm pakub lõputuid võimalusi heade suhete õpetamiseks

Tükike kiusamisest vaba Eestimaad Helsingi südames

Järveküla kooli 1. klassi õpilane Eleriin Kuum jagas “Märka Last” ajakirjale esimesi koolimuljeid 

Sõber Karu maskott ootab küllakutseid!

Hea nõu lastega peredele: Piiriülesed vaidlused laste hooldusõiguse ja elatise teemal

Miks Euroopa peab panustama lastesse?

Hiiumaa 2016: Koolirahu iseenda sees igaveseks!

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber aprill 2016

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber aprill 2016

Kuupäev

Selles numbris: 

Mida saime teada “Kiusamisest vabaks!” tulemusuuringutest

Kui lapsevanem kaasa ei tule, jääb kannatajaks laps

Suure südame ja hingega õpetajad on lastele kingituseks

Varajase märkamise oskuste suurendamine ja lapse väärkohtlemise ennetamine

“Kiusamisest vabaks!” sotsiaalpedagoogi tööriistana

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber talv 2015

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber talv 2015

Kuupäev

Selles numbris:

Kasvukeskkond kui väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujundaja Põlva lasteaias Lepatriinu

Kuidas kaasata „Kiusamisest vabaks!“ metoodikasse terve koolipere?

Innovaatilise ja kogukonda kaasava lasteaia loomiseks on vaja kannatust

“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aasta neljanda kvartali tegemised

Ja veel palju muud!

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber kevad 2015

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber kevad 2015

Kuupäev

Selles numbris:

“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ kinnitab kanda koolides

Liitrühma karud liidavad lapsi, vanemaid ja õpetajaid

Mida Sa vanemana tead ja kuidas oled kaasatud oma lapse rühma “lillade karude” projektiga?

Taani metoodikaga Eestis edasi

Lilla karu taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Gertha seiklused ÜRO pagulaslaagris -OSA II

HEA NÕU LASTEGA PEREDELE:”Kes on isa” advokaadi pilgu läbi

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber sügis 2015

Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber sügis 2015

Kuupäev

Selles numbris:

Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“metoodika tulemusuuring?

“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 2015. aasta teise kvartali tegemised

Muljeid noortekonverentsilt CATS

Koolirahu aasta Türil loob kevadhõngu terveks õppeaastaks