Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Kuupäev

 „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringute eesmärgiks on saada tõenduspõhist tagasisidet  metoodika väärtusest ja rakendatavusest koolides ning lasteaedades. Seejuures keskendutakse nii rahulolule koolitustega kui meetodi rakendamisele ja selle mõjule õpetajate, laste ning lapsevanemate vaatenurgast. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" uuringute hindamis- ja monitooringurühma juht ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts kirjutab "Kiusamisest vabaks!" metoodika tulemusuuringute olulisusest. 

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Kuupäev

Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson kirjutab ministeeriumi ja "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti koostööst.

Lilla karu taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Kuupäev

2015. aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" võrgustikutöö koordinaator Kadi Hainas kirjutab aprillikuu Märka Lapse "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" erinumbris sellest, mida väärtustavad projekti juures erinevate lasteaedade esindajad. 

Taani metoodikaga Eestis edasi

Kuupäev

“Kiusamisest vabaks!” metoodika on Eestisse jõudnud Taanist, kus kasutatakse seda juba igas kolmandas lasteaias ning igas neljandas koolis. Uurisime meie Taani koostööpartnerilt Lone Bak Kirk’ilt Mary Fondist, kuidas tema arvates eestlastel metoodikaga läheb ning missugused on Taanlaste plaanid lähitulevikuks.

Kiusamisest vaba lasteaed. Eesti uuringute tulemused

Kuupäev

Õpetajate Lehes ilmunud kokkuvõttev artikkel uuringute tulemusest "Kiusamisest vabaks! metoodika rakendamisel lasteaias. Artikli autoriks on Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent Tiia Õun.