Avaleht » Huvitavat lugemist

Huvitavat lugemist

Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema

Põnev mäng paneb sügavalt mõtlema

Kuupäev

Oled sattunud laste konflikti keskele. Kuidas käitud: kas a) ignoreerid lapsi, b) saadad nad laiali ega tunne huvi, kes alustas ja miks, c) määrad kõigile karistuse või d) püüad lastega koos arutada, millest tüli alguse sai? Tiia Kõnnussaar Tartu Ülikooli eetikakeskusest kirjutab "Õpetajate väärtuste mängust" ja sellega koos käivast koolitusest, mida Tartu Ülikooli eetikakeskus "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" liikumisega ühinenud koolides läbi viib.

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Hoolekogu kui lasteaia käivitav jõud

Kuupäev

Kui Sven Ersling, praegune Tallinna Lasteaed Kaseke hoolekogu esimees, kolm aastat tagasi hoolekogu liikmeks valiti, sai ta mõne koosoleku ning vastuseta jäänud küsimuse järel aru – hoolekogu töökorraldus ei saa endisel kujul jätkuda. „Iga kord, kui keegi midagi sisulist küsis, ei tulnud sellele vastust ning suhtuminegi oli tõrjuv,“ kirjeldab Ersling sisulist teadmatust, mis valitses nii temas endis kui ka teistes hoolekogu liikmetes. 

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Mida näitab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuring?

Kuupäev

 „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringute eesmärgiks on saada tõenduspõhist tagasisidet  metoodika väärtusest ja rakendatavusest koolides ning lasteaedades. Seejuures keskendutakse nii rahulolule koolitustega kui meetodi rakendamisele ja selle mõjule õpetajate, laste ning lapsevanemate vaatenurgast. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" uuringute hindamis- ja monitooringurühma juht ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts kirjutab "Kiusamisest vabaks!" metoodika tulemusuuringute olulisusest. 

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Haridus- ja Teadusministeerium toetab „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tegevust

Kuupäev

Väärtusarendus ja „Kiusamisest vaba lasteaia ja kooli“ projekti metoodika arendamine on elukestva õppe strateegias olulisel kohal. Strateegia üldharidusprogrammi 2014 – 2020 raames toetatakse laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson kirjutab ministeeriumi ja "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projekti koostööst.

Lilla karu taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Kuupäev

2015. aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" võrgustikutöö koordinaator Kadi Hainas kirjutab aprillikuu Märka Lapse "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" erinumbris sellest, mida väärtustavad projekti juures erinevate lasteaedade esindajad.